SCOUTS - Be Prepared

I'm A Teacup

I’m a teacup,
I’m a teacup,
I’m a teacup, yes I am,
But I’d rather be a teacup than a mug.

I’m a bloodstain,
I’m a bloodstain,
I’m a bloodstain, yes I am,
But I’d rather be a bloodstain than a clot.

I’m a moose,
I’m a moose,
I’m a moose, yes I am,
But I’d rather be a moose than a fool.

I’m a raindrop,
I’m a raindrop,
I’m a raindrop, yes I am,
But I’d rather be a raindrop than a drip.